Category: Nghĩ vụn

July 29, 2020 / Nghĩ vụn

Không hiểu dạo này do hiền hay chán, mình thường không có hứng bước vào những cuộc tranh cãi trên mạng, dù có đứa nào nói chuyện ngu đến mức nào đi…

June 22, 2020 / Nghĩ vụn
June 16, 2020 / Chuyện chả có gì

Xe đến Bắc Yên lúc 3 giờ sáng, khi hầu như chưa ai kịp ngủ một giấc cho ra tấm ra món. Thị trấn bảng lảng sương đêm và vắng tanh vắng…

June 11, 2020 / Nghĩ vụn

Tôi đang đọc một cuốn sách hay. Hay theo cái kiểu chỉ cần đọc một xíu đã biết là nó hay. Thế rồi nhân vật đinh trong đó bỗng qua đời khi…

June 7, 2020 / Chuyện chả có gì
February 19, 2020 / Nghĩ vụn
February 6, 2020 / Nghĩ vụn

Ngày 11 tháng 9, người Mỹ nhận ra mình không an toàn như mình vẫn nghĩ. Trên thế giới này, không một nơi nào thực sự an toàn cả.