Category: Nghĩ vụn

June 16, 2020 / Chuyện chả có gì

Xe đến Bắc Yên lúc 3 giờ sáng, khi hầu như chưa ai kịp ngủ một giấc cho ra tấm ra món. Thị trấn bảng lảng sương đêm và vắng tanh vắng…

June 11, 2020 / Nghĩ vụn

Tôi đang đọc một cuốn sách hay. Hay theo cái kiểu chỉ cần đọc một xíu đã biết là nó hay. Thế rồi nhân vật đinh trong đó bỗng qua đời khi…

June 7, 2020 / Chuyện chả có gì
February 19, 2020 / Nghĩ vụn
February 6, 2020 / Nghĩ vụn

Ngày 11 tháng 9, người Mỹ nhận ra mình không an toàn như mình vẫn nghĩ. Trên thế giới này, không một nơi nào thực sự an toàn cả.

January 31, 2020 / Nghĩ vụn
January 28, 2020 / Nghĩ vụn

Đây không phải là quảng cáo lăn nách hay xịt khử mùi. Nếu có định quảng cáo thì cũng phải biết điều mà không chọn mấy ngày Mồng để quảng cáo món…