Category: Nghĩ vụn

September 21, 2020 / Nghĩ vụn

Với mình thì lịch sử không phải là sự kiện, ý nghĩa, bài học. Đúng là lịch sử là những chuỗi sự kiện, nhưng sự kiện không phải là lịch sử. Chính vì thế, mình yêu lịch sử theo cách của mình, theo cách thường xuyên chẳng nhớ được năm nào với năm nào, nhưng luôn thấy nó hiện hữu xung quanh

September 1, 2020 / Nghĩ vụn

Cũng ngày 1/9 của 162 năm trước, Liên quân Pháp – Tây Ban Nha do Đô đốc Charles Rigault de Genouilly nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng với mục đích tốc chiến tốc thắng, đổ bộ lên đất liền rồi sẽ đánh ra Huế, thu phục toàn bộ triều đình Đại Nam.

August 23, 2020 / Âm nhạc

Hà Nội đã nằm lọt thỏm trong tháng 7, tháng anh Ngưu gặp chị Chức rồi mây mưa loạn xị khiến dưới trần gian vô duyên vô cớ tự dưng cũng ướt…

August 19, 2020 / Nghĩ vụn

Mấy hôm trước, cơ quan mình tổ chức hiến máu tập thể ở ngay sảnh tòa nhà. Địa điểm tiện đến mức đại tiện luôn, nên nhiều người chưa hiến máu bao giờ hoặc bình thường bận không đi hiếm được cũng đăng ký làm phát cho biết. Thậm chí chẳng cần đặt bàn trước, ngày ấy giờ ấy đến vén áo chìa tay ra là được.

August 11, 2020 / Nghĩ vụn

Mạng chậm. Mọi thứ đều trở nên chậm đi, sự đọc, sự nghĩ, sự cảm và đủ loại sự khác, vì mỗi cú kích chuột đều mang tới theo sau khoảng chờ đợi phập phồng.

August 8, 2020 / Nghĩ vụn

Từ đầu năm đến giờ, mình đã đưa ra hai lời từ chối. Từ chối hai lời đề nghị khác nhau, nhưng đâu đó sẽ cùng dẫn đến một câu hỏi vô hình rằng, mình sẵn sàng thỏa hiệp tới mức nào.

July 29, 2020 / Nghĩ vụn

Không hiểu dạo này do hiền hay chán, mình thường không có hứng bước vào những cuộc tranh cãi trên mạng, dù có đứa nào nói chuyện ngu đến mức nào đi…