Gạch đầu dòng khâu vá

Gấu quần tuột chỉ, tối mở hộp đồ khâu của mẹ, tìm đi tìm lại thấy chỉ còn toàn mấy cây kim to.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?