Tag: kim chỉ

October 3, 2020 / Nghĩ vụn

Gấu quần tuột chỉ, tối mở hộp đồ khâu của mẹ, tìm đi tìm lại thấy chỉ còn toàn mấy cây kim to.