Tag: Tà Xùa

November 7, 2020 / Trên đường

Việc ào ào như núi đổ, chưa xong việc này đã ập tới việc khác, tới nỗi trình độ đa nhiệm kiểu một tay tung hứng một tay rán trứng vẫn chưa ăn thua mà phải thêm cả một chân sút bóng một chân tâng cầu.

June 25, 2020 / Trên đường

Người ta bảo, muốn săn được mây Tà Xùa còn phải xem nhân phẩm từng người. Cái thuyết này mà đúng thì mấy ông lên ba lần, năm lần chưa gặp mây chắc phải tống vào trại phục hồi nhân phẩm gấp, tránh gây rối loạn xã hội, còn cỡ mười lần vẫn chưa gặp mây thì phải bắn bỏ ngay.

June 16, 2020 / Chuyện chả có gì

Xe đến Bắc Yên lúc 3 giờ sáng, khi hầu như chưa ai kịp ngủ một giấc cho ra tấm ra món. Thị trấn bảng lảng sương đêm và vắng tanh vắng…