Tag: núi lửa Chư Đang Ya

June 3, 2020 / Trên đường

Đoạn mở bài, thường thường người ta sẽ giải thích rằng cái tên núi lửa Chư Đang Ya có nghĩa là “Củ Gừng Dại” trong tiếng J’rai. Logic là phải đi từ…