Tag: Nguyễn Tri Phương

September 1, 2020 / Nghĩ vụn

Cũng ngày 1/9 của 162 năm trước, Liên quân Pháp – Tây Ban Nha do Đô đốc Charles Rigault de Genouilly nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng với mục đích tốc chiến tốc thắng, đổ bộ lên đất liền rồi sẽ đánh ra Huế, thu phục toàn bộ triều đình Đại Nam.