Tag: Kontum

February 21, 2020 / Trên đường

Ngay từ lúc còn ngồi trên chuyến xe taxi lọc xọc eo éo tiếng nhạc ảo não không khác gì xe khách liên tỉnh nhiều năm về trước, theo những con đường…