Tag: cơn mưa

August 23, 2020 / Âm nhạc

Hà Nội đã nằm lọt thỏm trong tháng 7, tháng anh Ngưu gặp chị Chức rồi mây mưa loạn xị khiến dưới trần gian vô duyên vô cớ tự dưng cũng ướt…