Tag: blog

June 4, 2019 / Nghĩ vụn

Có những khoảng thời gian nhu cầu được đọc của mình nổi lên ghê gớm. Không nhất thiết phải là đọc sách, mà cả đọc các loại kiến thức mình có thể…

May 28, 2013 / Nghĩ vụn

Viết blog bao nhiêu năm, mua cái tên miền ngaunhien.info cũng 3-4 năm rồi mà chưa bao giờ mình viết về cái tên Ngẫu nhiên của trang này. Nguyên nhân không có…