Category: Nghĩ vụn

October 27, 1988 / Nghĩ vụn

Thực hiện kế hoạch “Mỗi ngày một cốc (vại) sữa” để xem rốt cục là mình có thể trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn được không nào…