Category: Nghĩ vụn

August 29, 2007 / Nghĩ vụn
August 28, 2007 / Nghĩ vụn

Câu chuyện nàng Tô Thị đứng như trời trồng chôn chân chờ chồng thì ai cũng biết, câu chuyện Ơđíp làm vua cũng không phải là ít người biết. Nhưng 2 ông…

August 7, 2007 / Nghĩ vụn
August 3, 2007 / Nghĩ vụn
July 31, 2007 / Nghĩ vụn

Bao nhiêu từ để làm nên cuộc đời ? Một. Đợi. Đời với đợi, nghe nó cũng vần vần. Đầu tiên ấy đã phải chờ 280 ngày rồi mới được sinh ra.…

July 30, 2007 / Nghĩ vụn

Ra chợ, bạn hỏi “Cái này bao nhiêu ?” hay ngắn gọn hơn, “Bao nhiêu ?”, ngắn gọn hơn nữa, “Mấy ?”. Người bán nói giá. Mặc cả. Xong. Bạn mua món…

July 29, 2007 / Nghĩ vụn