Category: Nghĩ vụn

March 18, 2007 / Nghĩ vụn

(hình ảnh lấy từ blog CuoiHK) Trong một đời người có mỗi 2 việc là chỉ có 1 lần xảy ra: chỉ sinh ra một lần và chỉ chết một lần. Sinh…

October 27, 1988 / Nghĩ vụn

Thực hiện kế hoạch “Mỗi ngày một cốc (vại) sữa” để xem rốt cục là mình có thể trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn được không nào…