Lưng

Người ta nói: phía sau mỗi người có cả một thế giới.

Thế phía trước là gì, khi họ quay về phía nhau?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?