Tag: tình yêu

February 6, 2014 / Nghĩ vụn

Hồi xưa chưa lâu lắm, mình xem một cái phim mà cóc nhớ nổi tên, tuy nhiên hình như là A Walk To Remember hay cái gì đấy có Đi bộ và…

December 23, 2013 / Nghĩ vụn

Trong bất kì của khỉ nào của cuộc sống, bạn luôn luôn có thể tìm được trạng thái lưng chừng, kiểu như hơi no nằm giữa no và đói, mờ mờ nằm…

November 19, 2012 / Truyện ngắn mini

Câu chuyện dưới đây 1000% là sản phẩm hư cấu. Mọi chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên đều chỉ mang tính ngẫu nhiên trùng hợp.     Buổi tối, sau khi đưa em…