Tag: mạng chậm

August 11, 2020 / Nghĩ vụn

Mạng chậm. Mọi thứ đều trở nên chậm đi, sự đọc, sự nghĩ, sự cảm và đủ loại sự khác, vì mỗi cú kích chuột đều mang tới theo sau khoảng chờ đợi phập phồng.