Tag: lúa chín cúi đầu

July 29, 2020 / Nghĩ vụn

Không hiểu dạo này do hiền hay chán, mình thường không có hứng bước vào những cuộc tranh cãi trên mạng, dù có đứa nào nói chuyện ngu đến mức nào đi…