Tag: khuôn mặt

March 31, 2013 / Nghĩ vụn

Sáng đi với nhạc phụ đại nhân xuống Hoài Đức gặp chú làm đồ gỗ. Kết quả tốt đẹp, tất cả đều nhất trí duyệt chú này vì chú là lính phòng…

November 19, 2012 / Truyện ngắn mini

Câu chuyện dưới đây 1000% là sản phẩm hư cấu. Mọi chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên đều chỉ mang tính ngẫu nhiên trùng hợp.     Buổi tối, sau khi đưa em…