Tag: Fredrik Backman

September 10, 2020 / Sách

Gõ xong cái tít chợt nhận ra motif của nó nghe hơi giống “Xin chào Mỵ Châu” ở đây, nhưng mà thật ra chả liên quan đâu. Mình vừa đọc Người đàn…