Tag: cá nhân

May 28, 2013 / Nghĩ vụn

Viết blog bao nhiêu năm, mua cái tên miền ngaunhien.info cũng 3-4 năm rồi mà chưa bao giờ mình viết về cái tên Ngẫu nhiên của trang này. Nguyên nhân không có…