Category: Sách

February 21, 2011 / Sách

Định viết một bài điểm sách ngắn để oánh giá nhanh mấy quyển mới đọc gần đây, nhưng rồi dừng lại để viết về một và chỉ một cuốn sách duy nhất trong số đó: Lửa trong thành phố sẩm tối.

October 8, 2010 / Sách

  Đối với tôi, Cá sấu Ghena và các bạn là một cuốn sách đẹp. Khi nói một cuốn sách đẹp, tôi muốn nói đến những con chữ, nội dung trong đó…

September 4, 2010 / Sách
June 8, 2010 / Sách

Dạo này không đọc một cách ra hồn được, sách cứ cầm lên được một tí là đầu óc lại bay bay. Đành tạm đọc sách theo kiểu mỳ ăn liền trên…

March 23, 2010 / Sách
March 6, 2010 / Sách
January 7, 2010 / Sách

Tôi hoàn toàn thông cảm với bất kì ai ký hợp đồng với những kẻ áo xám Có hai thứ khiến cho Momo không thể trở nên một cuốn sách gây sững…