Category: Những gạch đầu dòng

Khi tôi vừa nhận ra mình chẳng còn gì để mất tôi bắt đầu mất tất cả.

Trên đường say tỉnh Thấy mình lên men

Hắn hằn học bảo tôi: _ Tất cả những gì mày làm đều ngu ngốc ! Và điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là cố chứng minh hắn sai.

April 30, 2008 / Những gạch đầu dòng

Khi các bác sĩ vào thông báo rằng tôi sẽ không bao giờ chết, tôi đã đau đớn biết bao nhiêu.

April 7, 2008 / Những gạch đầu dòng

Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có một ông chạc bốn mươi tuổi, ăn mặc lôi thôi, xách cái…

March 30, 2008 / Những gạch đầu dòng

Tôi không muốn là một tấm thảm đỏ, để một số người dẫm lên tôi và nghĩ: “Chà, thật là vinh dự !”, trong khi một số kẻ khác chỉ đơn giản…