Tag: lịch sử

September 1, 2020 / Nghĩ vụn

Cũng ngày 1/9 của 162 năm trước, Liên quân Pháp – Tây Ban Nha do Đô đốc Charles Rigault de Genouilly nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng với mục đích tốc chiến tốc thắng, đổ bộ lên đất liền rồi sẽ đánh ra Huế, thu phục toàn bộ triều đình Đại Nam.

December 22, 2010 / Phim ảnh
April 8, 2010 / Phim ảnh
March 23, 2010 / Sách
March 22, 2010 / Nghĩ vụn

    Đằng sau một cuốn sách của ông ngoại có trích câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về lịch sử, đại ý trong những thời điểm khác nhau, sự…

September 3, 2008 / Nghĩ vụn

(Chú thích ảnh: Bác Hồ bên con Laptop đời mới) Xét cho cùng, ông Hồ vẫn luôn là một nhân vật vĩ đại, dù bóng mờ xung quanh Người nhiều không đếm…

April 15, 2008 / Nghĩ vụn

Nghe đâu mấy bác Hội KH Lịch sử đòi bỏ chương trình cũ, viết lại từ đầu. Cũng vô ích cả thôi, vì chương trình mới mà người dạy với người học…