Tag: kể chuyện

July 3, 2020 / Âm nhạc

Khi Heifetz xuống núi thò mặt ra cõi giang hồ, sau một đêm, tất cả các nghệ sĩ violin hàng đầu ngủ dậy bỗng bàng hoàng ngơ ngác thấy mình đã tụt xuống hạng hai.

February 17, 2011 / Nghĩ vụn

Có một câu chuyện thế này:

Ở một làng kia có một ông đại gia, tuổi đã về già, muốn truyền lại cơ nghiệp cho con trai. Ông già này lại đặc biệt ở chỗ thường thường người ta vẫn nói tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, trong khi ông có tới 3 người con trai mà vẫn giàu. Ba người con của ông ai cũng ngoan ngoãn thật thà thông minh đẹp trai to khỏe, nên ông phân vân không biết nên để ai thay mình nắm giữ công việc kinh doanh. Giao cùng lúc cho cả 3 thằng thì không được rồi, vì cứ trong nhóm 2 người trở lên là phải có một thằng làm trưởng, một thằng làm phó, nhóm mới hoạt động hiệu quả được, huống chi tận 3 thằng quyền ngang nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì chỉ có nước phá sản sớm.