Category: Thơ thẩn vớ vẩn

January 30, 2008 / Thơ thẩn vớ vẩn

Hôm nay không hiểu sao mấy câu của bài này cứ văng vẳng trong đầu (nhất là hai câu trên blast í). Chả có việc gì, ngồi search tên ông tác giả…

January 17, 2008 / Thơ thẩn vớ vẩn

Nếu một mình đi ngủ, Tớ sẽ thức một mình Không còn một mình nữa Tớ thức viết linh tinh Nếu một mình không ngủ Tớ vẫn thức một mình Nếu một…

March 31, 2007 / Thơ thẩn vớ vẩn

Bận rộn… người ta đi lướt qua nhau Để rồi làm đau chính bàn chân mình !